Stage Data Scientist

Omschrijving

Cropland wenst studenten de kans te bieden om in de praktijk ervaring op te doen.


Bij ons gaat dit over (big) data projecten waarin we voor de Cropland klanten proberen inzichten of patronen te vinden in de data van de klant en - indien mogelijk - predictieve waarde.  Naast de inzichten, is het belangrijk om ook de strategische waarde van deze data te onderkennen.  Uiteindelijk draait het om data-gedreven besluitvorming dat Cropland bij haar klanten wenst te verankeren.


Tijdens een stage bij Cropland (dit kan tijdens de zomermaanden of gedurende het academiejaar), zal de student meedraaien in een echte case.  Dit betekent dat er op echte data van een Cropland project gewerkt wordt.

Vereisten

Wat wordt er van de student verwacht?  


Zonder data, geen analyse; met andere woorden, alles start bij het verzamelen van de gegevens en indien nodig ze grondig 'op te kuisen'.  Pas wanneer de data klaar staan voor gebruik, dan kan de analyse starten.  Met deze uiteindelijke doelstelling voor ogen, start de student met het dataverzameling en nadien de data-analyse.  Hier wordt gebruik gemaakt van de technologie (hardware en software) naar keuze (van de student en/of van de universiteit) of van de mogelijkheden bij Cropland zelf.